OŠ BLAGE ZADRE

 

Osnovna škola Blage Zadre nalazi se u Vukovaru. U školskoj godini 2019./2020. školu pohađa 262 učenika. Nastava se odvija u jednoj smjeni.  


Škola sudjeluje u raznim projektima, a u školi aktivno djeluje učenička Školska zadruga Zlatne ruke. Od  školske godine 2009./2010. uključeni smo u projekt Međunarodnih eko-škola i redovito produžujemo svoj eko status savjesnim djelovanjem prema okolišu u kojem radimo i živimo.


Škola Blage Zadre surađuje s mnogim udrugama u razvijanju i provedbi izvaninstitucionalnih programa za učenike i nastavnike škole. S Nansen dijalog centrom surađujemo od 2003. godine, od samih početaka osmišljavanja, izrade kurikuluma i provedbe Kulturne i duhovne baštine zavičaja.


U školi djeluje i Volonterski klub Zadrini volonteri,  Filmska i novinarska družina te se provode brojne kreativne aktivnosti.


Svake godine u školi se provodi jedan godišnji projekt kojim djeci približavamo zavičaj u kojemu živimo, hranu koju jedemo i običaje kojima njegujemo svoju kulturu i jezik. (Putujemo Hrvatskom, Putujemo Europom, Jedemo odgovorno, KDBZ…).

 

 

Susret škola Blage Zadre-Dalj

Susret škola Blage Zadre-Dalj

Leave review
Jučer se održao online susret još dvije partnerske škole. Na njemu su sudje...
Read More
Donacija stalka za bicikle

Donacija stalka za bicikle

Leave review
U sklopu provođenja Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Ministarstvo regi...
Read More
Radionice na otvorenom

Radionice na otvorenom

Leave review
Nakon konačnog povratka u školu nakon 9 tjedana on-line nastave, učenici 3....
Read More
Obilježili smo Svjetski dan bicikla

Obilježili smo Svjetski dan bicikla

Leave review
Svjetski dan bicikla obilježava se 3. lipnja. Učenici 1. a OŠ Blage Zadre, ...
Read More

OŠ "Mladost" Osijek

OŠ "Tin Ujević" Osijek

OŠ Vladimira Becića Osijek

OŠ Dalj, Dalj

OŠ Lug, Lug

OŠ Zmajevac, Zmajevac

OŠ Blage Zadre Vukovar

OŠ Siniše Glavaševića Vukovar

OŠ "Vladimir Nazor" Komletinci

OŠ "Antun i Stjepan Radić" Gunja