ŠTO JE ODRŽIVI RAZVOJ?

Održivi razvoj je prema definiciji UN-ove komisije za okoliš i razvoj onaj razvoj „koji udovoljava potrebama sadašnjice i pri tom ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama“.

Osnovna postavka održivoga razvoja je: povećanje dobrobiti mjeri se povećanjem kvalitete života pojedinca i sveukupnog stanovništva, a ne povećanjem količine proizvedenih ili utrošenih materijalnih dobara ili energije. 

Ujedinjeni narodi su u dokumentu Agenda 2030 predstavili 17 globalnih ciljeva održivog razvoja, koje su potpisale sve države članice. 


Razumijevanje koncepta OR i učenje djelovanja u smjeru ostvarivanja Milenijskih ciljeva važno je za rast i razvoj svakog pojedinca, a time i zajednice, te je uloga škole u učenju za održivi razvoj ključna.

OŠ "Mladost" Osijek

OŠ "Tin Ujević" Osijek

OŠ Vladimira Becića Osijek

OŠ Dalj, Dalj

OŠ Lug, Lug

OŠ Zmajevac, Zmajevac

OŠ Blage Zadre Vukovar

OŠ Siniše Glavaševića Vukovar

OŠ "Vladimir Nazor" Komletinci

OŠ "Antun i Stjepan Radić" Gunja