OŠ TIN UJEVIĆ

 

Školska zgrada sagrađena je 1972. godine, a s radom je počela u veljači 1973. godine. Imala je čak 1800 učenika i sve do Domovinskog rata broj se učenika nije smanjivao. Škola se zvala „XII proleterska“, a za vrijeme rata dobila je ime po velikom hrvatskom pjesniku i ponosno nosi naziv Osnovna škola „Tin Ujević".


Na južnom dijelu grada Osijeka smještene su dvije osnovne škola koje dijele upisno područje Juga II. Naselje na kraju južnog dijela grada nastalo je zbog izlijevanja rijeke Drave na baranjsku stranu kada je poplavljeno privremeno postojeće naselje radničkih kuća. Uglavnom su to bili doseljenici iz južnih dijelova Hrvatske koji su došli trbuhom za kruhom u plodnu slavonsku ravnicu. Bježeći pred poplavom našli su utočište na današnjoj lokaciji Juga II. Gradnja nije bila planska i dugo je trebalo da stanovnici ovog dijela grada dobiju kulturne i športske sadržaje. Izgradnjom Južnog jezera i nove športske dvorane osjeća se boljitak i različite mogućnosti ispunjavanja slobodnog vremena mladeži, koje na Jugu II ima i bit će uvijek.


Poslije rata udomljavamo oko 320 učenika prognanika i izbjeglih iz različitih krajeva. Nakon mirne reintegracije i povratka u svoje domove smanjuje se na 800 učenika, a sada imamo oko 550 učenika. 2003. godine međunarodna komisija za UNESCO obilazi školu i predlaže ju za prvu UNESCO školu  u Republici Hrvatskoj. Radili smo na projektima za čuvanje kulturne baštine, projektima mira i nenasilja, čuvanju običaja svoga kraja.


Škola provodi program Kulturno-duhovne baštine zavičaja kroz izvananstavne aktivnosti, te je jedina UNESCO škola u Osječko-baranjskoj županiji. Kroz partnerstvo s Nansen dijalog centrom provodimo i projekt „Osijek, grad susreta kutrura“ s ciljem osvješćivanja interkulturalnosti, društvene solidarnosti i  inkluzije. Školska zadruga je vrlo aktivna u djelatnostima održivog razvoja te razvijanju socijalnih kompetencija.


Osim dobre suradnje s različitim radnim organizacijama ostvarujemo i  kvalitetnu suradnju s Gradskom četvrti „30.svibnja“, PU Osječko – baranjskom,  župom «Sveta obitelj», Crvenim križem, UNICEF-om te brojnim udrugama… Izvrsno surađujemo s gradskom i županijskom upravom, raznim sportskim klubovima i ostalim školama, ali i fakultetima.


Naši učitelji redovito se stručno usavršavaju na svim razinama pronalazeći suvremene načine poučavanja i primjenjujući ih u radu. Također, učenici i učitelji sudjeluju u različitim međunarodnim projektima te smo razmijenili iskustva s učenicima i učiteljima iz Njemačke, Rumunjske, Mađarske, Austrije, Irske i Finske… Projekti su brojni i raznovrsni i donose nam nove spoznaje  i iskustva. Trenutno smo partneri u tri K2 Erasmus + projekta. 


Trudimo se i osuvremeniti našu školu. Ekološku svijest i brigu za okoliš sada pokazujemo i ugradnjom solarnih ploča. Aktivno provodimo i Građanski odgoj.


Raznolikost izvannastavnih aktivnosti te raznolikost projekata važno su obilježje našega rada. Naša stručna služba bavi se projektima vršnjačke pomoći, suzbijanja nasilja i vandalizma i opasnostima od ovisnosti. Radimo na upoznavanju djece s problemima osoba s invaliditetom. Ponosni smo na činjenicu da je naša škola prva u osnivanju odlično prihvaćenog poludnevnog produženog boravka koji se provodi u okviru produženog stručnog postupka . U tome aktivno surađujemo s CZSS i učenicima uključenima u taj program pomažemo u ostvarivanju uspjeha te snalaženju u školskom i obiteljskom okruženju.

 

 

Susret škola Tin Ujević-Vladimir Nazor

Susret škola Tin Ujević-Vladimir Nazor

Leave review
Posljednji učenički online susret u sklopu ovog projekta održao se danas iz...
Read More

OŠ "Mladost" Osijek

OŠ "Tin Ujević" Osijek

OŠ Vladimira Becića Osijek

OŠ Dalj, Dalj

OŠ Lug, Lug

OŠ Zmajevac, Zmajevac

OŠ Blage Zadre Vukovar

OŠ Siniše Glavaševića Vukovar

OŠ "Vladimir Nazor" Komletinci

OŠ "Antun i Stjepan Radić" Gunja